Wystawcy

baramundi software

baramundi software AG umożliwia przedsiębiorstwom oraz organizacjom efektywne i bezpieczne zarządzanie otoczeniem sieciowym stanowisk pracy na wielu platformach jednocześnie. Ponad 1300 firm różnej wielkości ze wszystkich branż korzysta na całym świecie z wieloletniego doświadczenia oraz znakomitych produktów dostarczanych przez tego niezależnego, niemieckiego producenta. Ich syntezę stanowi pakiet baramundi Management Suite. Jest on całościową i perspektywiczną odpowiedzią na wszelkie potrzeby klientów w zakresie zarządzania stacjami klienckimi, urządzeniami mobilnymi oraz bezpieczeństwa urządzeń końcowych dzięki zastosowaniu wspólnego interfejsu, tej samej bazy danych oraz jednolitych standardów.

www.baramundi.com


  Organizatorzy:


  Patronat merytoryczny:


  Patronat honorowy: • Wojewoda Małopolski
  Jerzy Miller


 • Marszałek Województwa Małopolskiego
  Marek Sowa


 • Prezydent Miasta Krakowa
  Jacek Majchrowski


 • Minister Gospodarki
  Janusz Piechociński

Patroni Medialni: