Wystawcy

CLICO

CLICO od 1991r działa jako największy specjalizowany dystrybutor z wartością dodaną na rynku polskim oraz Europy Centralnej i Wschodniej. Jako autoryzowany ośrodek oferuje wsparcie przed- i powdrożeniowe, a także autoryzowane i własne szkolenia, obejmujące technologie, produkty, zagadnienia ogólne bezpieczeństwa np. szeroko akceptowaną oraz niezależną certyfikację CISSP. Clico od początku swojego istnienia wypełnia również misję społeczną poprzez wspieranie kultury, sztuki oraz młodych talentów.

www.clico.pl


  Organizatorzy:


  Patronat merytoryczny:


  Patronat honorowy: • Wojewoda Małopolski
  Jerzy Miller


 • Marszałek Województwa Małopolskiego
  Marek Sowa


 • Prezydent Miasta Krakowa
  Jacek Majchrowski


 • Minister Gospodarki
  Janusz Piechociński

Patroni Medialni: