Wystawcy

Mobile Experts

Mobile Experts Sp. z o.o. to dostawca zaawansowanych rozwiązań mobilnych i usług w branży telekomunikacyjnej. Firma posiada szczególnie wysokie kompetencje w zakresie kryptografii i ochrony informacji na urządzeniach mobilnych z wdrożeniami w Polskiej Policji chroniąc dostę funkcjonariuszy do Systemów Informacyjnych Krajów Strefy Schengen. Firma jest twórcą zaawansowanej platfromy mySecurePhone obejmującą aplikacje: mySecureMail, mySecureExchange, mySecureVoice oraz mySecureSMS

www.mobileexperts.pl


  Organizatorzy:


  Patronat merytoryczny:


  Patronat honorowy: • Wojewoda Małopolski
  Jerzy Miller


 • Marszałek Województwa Małopolskiego
  Marek Sowa


 • Prezydent Miasta Krakowa
  Jacek Majchrowski


 • Minister Gospodarki
  Janusz Piechociński

Patroni Medialni: