Wystawcy

Estimote

Estimote to platforma dostarczająca urządzeniom mobilnym kontekstu świata fizycznego. Wykorzystujemy do tego sensory nazywane Beaconami. Dzięki technologii Bluetooth® Smart telefon może reagować odpowiednio na otoczenie, przedmioty i wszystko co znajduje się w jego pobliżu. Smartfon przy pomocy aplikacji mobilnej odbiera sygnał Bluetooth, a następnie wyświetla odpowiednie treści, umożliwia interakcję z otoczeniem w określonym kontekście, czy dokonanie płatności.

www.estimote.com


  Organizatorzy:


  Patronat merytoryczny:


  Patronat honorowy: • Wojewoda Małopolski
  Jerzy Miller


 • Marszałek Województwa Małopolskiego
  Marek Sowa


 • Prezydent Miasta Krakowa
  Jacek Majchrowski


 • Minister Gospodarki
  Janusz Piechociński

Patroni Medialni: