Wystawcy

Compendium

Compendium Centrum Edukacyjne jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym wiodących producentów branży IT. Od 2000 roku oferuje szkolenia z zakresu zaawansowanych technologii teleinformatycznych w Polsce oraz krajach Europy Środkowo-wschodniej. Compendium CE dostarcza wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do funkcjonowania w warunkach szybkiego rozwoju technologicznego. W swojej ofercie posiada ponad 650 autoryzowanych szkoleń wiodących producentów branży IT.

www.compendium.pl


  Organizatorzy:


  Patronat merytoryczny:


  Patronat honorowy: • Wojewoda Małopolski
  Jerzy Miller


 • Marszałek Województwa Małopolskiego
  Marek Sowa


 • Prezydent Miasta Krakowa
  Jacek Majchrowski


 • Minister Gospodarki
  Janusz Piechociński

Patroni Medialni: